TIN TỨC
Thống kê truy cập
Bảng giá Thép góc ( Equal Angle)
(Thời gian hiệu lực từ ngày 26/04/2010)
          Bảng giá dưới đây mang tính tham khảo
CTY TNHH KINH DOANH THÉP HÀ NỘI

Là Đại lý cấp 1 thép AN KHÁNH tại Hà nội .

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và chính xác nhất .

Chị Huyền  :   04 . 3 647 2718 ; 091 602 3662      

Chị Phượng :   04 . 3 647 2758

Chị Dung    :   04 . 3 647 1699    -   0903 95 2662

            Fax  :  04 . 3 647 1698 . 

Email : thephanoi@yahoo.com

Anh Chúc   :  0903 444 797  .  Fax : 04 . 3 647 2507

STT Tên Sản Phẩm Độ
Dài
m
Trọng
Lượng
kg
Giá
chưa
VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
chưa VAT
Giá

VAT
(Đ/kg)
Tổng giá
có VAT
Đặt
Hàng
Thép góc ( Equal Angle)(Thời gian hiệu lực từ ngày 26/04/2010)
1 L 150 x 150 x 10 SS400 12 274,8 20.000 5.496.000 22.000 6.045.600 Đặt hàng
2 L 150 x 150 x 12 SS400 12 327,6 20.000 6.552.000 22.000 7.207.200 Đặt hàng
3 L 150 x 150 x 15 SS400 12 403,2 20.000 8.064.000 22.000 8.870.400 Đặt hàng
4 L 175 x 175 x 12 SS400 12 381,6 20.909 7.978.909 22.000 8.776.800 Đặt hàng
5 L 175 x 175 x 15 SS400 12 472,8 20.909 9.885.818 22.000 10.874.400 Đặt hàng
6 L 200 x 200 x 20 SS400 12 716,4 21.818 15.630.545 24.000 17.193.600 Đặt hàng
7 L 200 x 200 x 25 SS400 12 883,2 21.818 19.269.818 24.000 21.196.800 Đặt hàng
8 L 200 x 200 x 15 SS400 12 543,6 21.818 11.860.364 24.000 13.046.400 Đặt hàng
9 CT38 L 25 x 25 x 3 0 0 0 0 0 0 Đặt hàng
10 CT38 L 30 x 30 x 3 6 8,2 16.364 134.182 18000 147.600 Đặt hàng
11 CT38 L 40 x 40 x 3 6 11,1 15.909 176.591 17.500 194.250 Đặt hàng
12 CT38 L 40 x 40 x 4 6 14,5 15.909 230.682 17.500 253.750 Đặt hàng
13 CT38 L 50 x 50 x 4 6 18,3 15.909 291.136 17.500 320.250 Đặt hàng
14 CT38 L 50 x 50 x 5 6 22,62 15.909 359.864 17.500 395.850 Đặt hàng
15 CT38 L 63 x 63 x 5 6 28,86 15.909 459.136 17.500 505.050 Đặt hàng
16 CT38 L 63 x 63 x 6 6 34,32 15.909 546.000 17.500 600.60 Đặt hàng
17 CT38 L 70 x 70 x 5 6 32,28 16.364 528.218 18.000 581.040 Đặt hàng
18 CT38 L 70 x 70 x 6 6 38,34 16.364 627.382 18.000 690.120 Đặt hàng
19 CT38 L 70 x 70 x 7 6 44,34 16.364 725.564 18.000 798.120 Đặt hàng
20 CT38 L 75 x 75 x 5 6 34,8 16.364 569.455 18.000 626.400 Đặt hàng
21 CT38 L 75 x 75 x 6 9 41,34 16.364 676.473 18.000 744.120 Đặt hàng
22 CT38 L 75 x 75 x 7 6 47,7 16.364 780.545 18.000 858.600 Đặt hàng
23 CT38 L 75 x 75 x 8 9 81,1 16.364 1.327.091 18.000 1.459.800 Đặt hàng
24 CT38 L 75 x 75 x 8 6 44,16 16.364 722.618 18.000 794.880 Đặt hàng
25 CT38 L 80 x 80 x 8 6 58 16.364 949.091 18.000 1.044.000 Đặt hàng
26 CT38 L 90 x 90 x 6 6 50,1 16.364 819.818 18.000 901.800 Đặt hàng
27 CT38 L 90 x 90 x 7 9 86,8 16.364 1.420.364 18.000 1.562.400 Đặt hàng
28 CT38 L 90 x 90 x 8 6 65 16.364 1.063.636 18.000 1.170.000 Đặt hàng
29 L 100 x 100 x 8 SS400 12 146,4 16.364 2.395.636 18.000 2.635.200 Đặt hàng
30 L 100 x 100 x 7 SS400 6 129,6 16.364 2.120.727 18.000 2.332.800 Đặt hàng
31 L 100 x 100 x 10 SS400 6 90,6 16.364 1.482.545 18.000 1.630.800 Đặt hàng
32 L 100 x 100 x 8 SS400 12 146,4 16.364 2.395.636 18.000 2.635.200 Đặt hàng
33 L 120 x 120 x 8 SS400 12 176,4 17.273 3.046.909 19.000 3.351.600 Đặt hàng
34 L 120 x 120 x 10 SS400 9 164,7 17.273 2.844.818 19.000 3.129.300 Đặt hàng
35 L 120 x 120 x 12 SS400 12 259,2 17.273 4.477.091 19.000 4.924.800 Đặt hàng
36 L 130 x 130 x 9 SS400 12 215,4 17.273 3.720.545 19.000 4.092.600 Đặt hàng
37 L 130 x 130 x 10 SS400 12 237 17.273 4.093.636 19.000 4.503.000 Đặt hàng
38 L 130 x 130 x 12 SS400 12 280,8 17.273 4.850.182 19.000 5.335.200 Đặt hàng